Reklamation skall ske senast 7 dagar efter mottagen leverans.